En liten kärleksförklaring

IMAG2824

”Så faller hjältarna. Så dör dinosaurierna. När de är borta är de borta. På slagfältet växer gräset sig tjockt och frodigt igen. Tiden läker inte alla sår, men den skingrar efter hand liklukten.”

Post a comment

You may use the following HTML:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>